Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov TheCasualLounge

Spoločnosť iMedia888 GmbH je prevádzkovateľom webových stránok TheCasualLounge ( "TheCasualLounge"Alebo"my"Alebo"nás"Alebo"nám"Alebo"nami") a rešpektuje Vaše súkromie a osobné údaj. Na ochranu Vášho súkromia sme vyhotovili nasledujúce smernice o ochrane osobných údajov. Chceme Vás tu presne informovať o tom, ako chránime Vaše súkromie, aké údaje zaznamenávame a zhromažďujeme, ako tieto údaje zabezpečujeme a s kým ich zdieľame. Chceli by sme, aby Ste si našu smernicu o ochrane osobných údajov v pokoji pozorne prečítali. Ak používate naše webové stránky, akceptujete nami popísané postupy.

 

Akonáhle si u nás vytvoríte bezplatný profil, môžete využívať služby na našich webových stránkach a budete mať prístup k nim. Naviac máte tiež možnosť získať za určitých podmienok prístup na iné webové stránky poskytnuté spoločnosťou. Podľa vlastného uváženia môžeme Váš profil aj na týchto prepojených webových stránkach, na ktoré Ste sa neprihlásili zvlášť, zapnúť, aby bol viditeľný pre ostatných.

Aby sme Vám mohli poskytovať kvalitnú službu a nájsť Vám vhodného partnera, musíme si od Vás vyžiadať osobné údaje, tieto údaje spracovávať a príslušným spôsobom využívať pre našu službu. Pritom je pre nás ochrana Vašich údajov mimoriadne dôležitá. Aby sme túto dôležitosť uviedli vo skutok, prijali sme v našej organizácii také technické aj organizačné opatrenia, aby Vaše údaje spĺňali maximálnu požiadavky na bezpečnosť:

 

 • Všetky údaje sa u nás prenášajú šifrovane pomocou protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
 • U všetkých služieb sme nainštalovali takzvané "firewally", ktoré Vás chráni pred neoprávneným prístupom.
 • K Vašim údajom má prístup iba niekoľko preškolených zamestnancov. Každý prístup k Vašim údajom protokolujeme a je presne daný špecifikovanými procesy.
 • Obzvlášť citlivé osobné údaje, ako napr. Vaša adresa, sú nielen prenášané výhradne šifrovane, ale sú tiež šifrovane ukladané.

 

Základom našej služby je interný systém zasielania správ. Môžete si byť istí, že v tomto komunikačnom systéme nikdy neprenášame Vaše meno, Vašu e-mailovú adresu ani iné údaje, ktoré by Vás mohli jednoznačne identifikovať. Jedine Vy sami rozhodujete o tom, či a kedy tieto údaje poskytnete svojim možným kontaktom. Mali by Ste teda byť vždy, tak ako v "bežnom" živote, pri nakladaní so svojimi údajmi opatrní.

Teraz by sme Vás chceli podrobne informovať o tom, ako Vaše údaje na našich webových stránkach zhromažďujeme, spracovávame a používame.


 obsah: 

        1.     Ochrana Vašich osobných údajov v TheCasualLounge

        2.     Zabezpečenie údajov a šifrovanie

        3.     Zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov v TheCasualLounge

               3.a. Keď navštívite naše webové stránky

               3.b.  Keď sa u nás zaregistrujete a založíte si profil

               3.c.  Keď sa u nás prihlásite a používate službu

               3.d.  Keď sa stanete VIP členom

               3.e.  POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

               3.f.  Poskytovanie údajov tretím stranám

               3.g.  používanie cookies

               3.h.  Partnerské a affiliate cookies

               3.i.  Používanie Google Analytics

               3.j.  Používanie reklamy na základe záujmov užívateľa

               3.k.  Google "+1"

               3.l.  Google AdSense  

               3.m.  Facebook pixel

               3.n.  Overovanie osobných údajov

        4.     Súhlas a právo na odvolanie

        5.     Vaše právo na prístup k osobným údajom, ich opravu a vymazanie

        6.     Ďalšie upozornenie


 1. Ochrana Vašich osobných údajov v TheCasualLounge

značkuTheCasualLounge s príslušnými doménami krajín prevádzkuje spoločnosť iMedia888 GmbH so sídlom Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim. Je teda správcom v zmysle nemeckého spolkového zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov nám obzvlášť leží na srdci. Vaše údaje teda spracovávame výhradne na základe nových právnych predpisov (všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov -GDPR, nemeckého telekomunikačného zákona -TKG a nemeckého zákona o prostriedkoch telekomunikácie na diaľku - TMG).

vysvetlenie: Spolkový zákon o ochrane osobných údajov (BDSG), zákon o telekomunikáciách (TKG) a zákon o prostriedkoch telekomunikácie na diaľku (TMG) vznikli za účelom ochrany osobných údajov a presne sa ňou zaoberajú. Spadajú sem údaje, ktoré môžu byť priradené určitej osobe (napr. E-mailová adresa, mená, dátum narodenia). Informácie, ktoré nemôžu byť priradené určité alebo identifikovateľnej osobe alebo im môžu byť priradené len s neprimeraným vynaložením času, nákladov a pracovnej sily, sem ako anonymné údaje (porov. § 3 ods. 6 BDSG) nespadajú.

Zhromažďujeme a používame osobné údaje, aby sme mohli poskytovať službuTheCasualLounge. Môžete však kedykoľvek využiť svoje zákonné práva vzniesť proti tomuto zhromažďovanie a používanie svojich osobných údajov námietku. V tom prípade nemôžeme a nebudeme Vaše údaje vyhodnocovať na účely reklamy, prieskumu trhu a vylepšovanie našich služieb vzdialených užívateľských profilov pod Vaším pseudonymom.

Teraz Vám chceme vysvetliť, ako Vaše osobné údaje používame, ak chcete TheCasualLounge využívať. Ak budete mať otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš zákaznícky servis:

Poverená osoba pre ochranu osobných údajov

[email protected] alebo poštou

 

iMedia888 GmbH

Max-Planck-Strasse 4

85609 Aschheim

  

2. Bezpečnosť údajov a šifrovanie

Akonáhle navštívite naše webové stránky, budú Vaše údaje odovzdávané šifrovane. Jedná sa predovšetkým o údaje z Vášho profilu, záľuby, kontaktné údaje a platobné údaje, ak sa prihlásite k VIP členstvo. Toto šifrovanie používame na to, aby sme Vaše údaje dostali šifrované a aby nemohli byť cestou prečítané cudzími tretími stranami. Ako šifrovací metódu používame protokol HTTPS. Táto technológia je používaná s veľkými úspechy po celom svete na šifrovanie dôverných údajov a ich ochranu pred zneužitím.

Akonáhle Vaše údaje bezpečne dorazí do našej databázy, robíme všetko pre to, aby boli Vaše údaje uložené v bezpečnom prostredí a boli zobrazované len v prípade, že ich potrebujeme na účely našej služby. Môže sa to týkať napr. Zákazníckeho servisu alebo vybraných pracovníkov vo finančnom oddelení. Všetky tito pracovníkmi, ktorí majú prístup k Vašim údajom, sme zaviazali k dodržiavaniu ochrany osobných údajov a príslušným spôsobom sme ich poučili.

 

3. Zber, spracovanie a používanie údajov v TheCasualLounge

Naším cieľom je nájsť Vám, nášmu klientovi, správneho partnera. Pod našou značkou TheCasualLounge sme zoznámili už celý rad párov a preukázali sme im dobrú službu. Je to však možné len vďaka tomu, že osobné údaje ukladáme do nami vytvoreného počítačového algoritmu, ktorý je zodpovedný za "vygenerovanie" návrhu vhodného partnera - čím presnejšie a lepšie budú vstupné údaje, tým lepšie bude pre Vás vygenerovaný výsledok. Nižšie Vám chceme podrobne ukázať, kedy a ktoré údaje o Vás zaznamenávame a ukladáme do nášho systému, aby sme Vám poskytli pozitívne vnímanie produktu:

3.a. Keď navštívite naše webové stránky

Keď použijete našu sekciu pre hostí, zhromažďujeme takzvané "súbory protokolov". Údaje, ktoré v tomto prípade ukladáme, sú tieto:

 • Vaša IP adresa (adresa internetového protokolu);
 • posledná webová stránka, z ktorej nás navštívite (odkazujúci server);
 • webové stránky, na ktorých sa u nás zdržujete;
 • presný dátum s uvedením času;
 • Váš takzvaný užívateľský agent: Ten obsahuje tieto informácie: operačný systém a nastavenia Vášho prehliadača;
 • všetky tieto údaje sú doteraz anonymné a sú používané len pre optimalizáciu našej ponuky.

3.b. Keď sa u nás zaregistrujete a založíte si profil

pri bezplatnej registráciipotrebujeme nižšie uvedené osobné údaje o Vašej osobe, bez ktorých nemožno registráciu dokončiť:

 • Vaše pohlavie a pohlavia hľadanej osoby
 • vaša bydlisko
 •  Dátum narodenia
 • Váš rodinný stav
 • Vašu výšku
 • Vašu farbu vlasov
 • Vašu postavu
 • Vašu farbu očí
 • Vašu požadovanú prezývku
 • e-mailovú adresu a heslo
 • Vaše lokality, v ktorých chcete nájsť partnera 

3.c. Keď sa u nás prihlásite a používate službu

Prihlásenie do TheCasualLounge sa vykoná pomocou Vami uvedené e-mailovej adresy a zvoleného hesla. Sú pri ňom vždy príslušným internetovým prehliadačom prenesené užívateľské údaje a uložené do takzvaných súborov protokolov servera. K týmto údajom patria:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) príslušného počítača
 • identifikácia užívateľa na platformeTheCasualLounge
 • dátum a čas vyvolanie
 • stavová správa, či bolo vyvolanie úspešné
 • číslo relačných súborov cookie

Tieto údaje anonymizované vyhodnocujeme pre štatistické účely.

3.d. Keď sa stanete VIP členom

Akonáhle získate naše VIP členstvo vTheCasualLounge, Potrebujeme od Vás pri objednávaní nižšie uvedené údaje:

 • meno a priezvisko
 • poštovú adresu
 • bankové spojenie, popr. ďalšie platobné údaje 

Vaše platobné údaje spracúva náš poskytovateľ platobných služieb Heidelpay GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Nemecko ( "spoločnosť Heidelpay"). Tieto údaje odovzdávame cez zabezpečené pripojenie našim zmluvným poskytovateľom platobných služieb a ukladáme ich iba anonymizované.

Ak sa nestanete VIP členom, Váš profil s Vašimi údajmi po šiestich týždňoch z nášho systému vymažeme.

3.e. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu, kedy budete využívať produkt TheCasualLounge, budeme používať časť Vašich osobných údajov na to, aby sme Vám čo najlepšie zaistili prisľúbenú službu, aby Ste mohli nájsť vhodného partnera. Okrem toho používame Vaše údaje na pozadí, aby sme rozpoznali prípadné zakázané aktivity, ktoré by boli v rozpore s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami aj v rozpore s realizáciou zmluvy.

Ďalej chceme podrobne opísať, ako TheCasualLounge presne používa Vaše osobné údaje:

 • Vaše stručné predstavenie a iné texty v rámci Vášho užívateľského profilu môžu vidieť aj ostatní členovia. Rovnako tak Vaše údaje z profilu a Vaše fotky v našej sekcii pre členov.
 • Na základe nášho priradenia bude Váš profil zobrazený, ak spĺňa kritériá vyhľadávania iného člena. Patrí k nemu okrem Vášho stručného predstavenia aj Vaše verejné fotky (nie Vaše súkromné fotky) a všeobecné údaje z Vášho profilu, ako napr. Váš vek, rodinný stav, bydlisko, spoločné záľuby, farba očí, telesná výška, postava a Vaše vlastné kritériá pre vyhľadávanie partnera.
 • Vaše súkromné fotky ostatní členovia neuvidia. Len v prípade, že budete individuálne požiadaní a žiadosti vyhoviete, čím súhlasíte s prístupom k svojim súkromným fotkám, môžu vidieť Vaše súkromné fotky len členovia, ktorí o prístup k nim požiadali. 
 • Ostatní členovia uvidia, že Ste navštívili ich stránku s profilom. Tiež Vy sa dozviete, ktorí členovia navštívili Váš profil. Ide o podstatný prvok sprostredkovanie kontaktu medzi našimi členmi. Je to teda dôležitá súčasť našich služieb. Ženy majú možnosť túto funkciu vypnúť a pohybovať sa na našej platforme v takzvanom "Neviditeľnom režimu". Žena sa pritom môže navyše rozhodnúť, či chce, aby ju nevidel nikto, alebo či ju majú vidieť len jej obľúbencami, ktorých profil navštívila.
 • Ostatní členovia Vám môžu v rámci našej služby posielať správy do Vašej schránky na TheCasualLounge. Vaša súkromná e-mailová adresa pritom zostane tajná a nikdy sa nezobrazí žiadnemu inému členovi.
 • Nežiaduce osoby môžete "zablokovať", takže Vás už nebudú môcť kontaktovať.
 • Dvojité potvrdenie súhlasu (double opt-in) Aby sme Vás aj nás chránili pred zneužitím, zabezpečili sme našu službu takzvanou metódou double opt-in (dvojitým potvrdením súhlasu). To znamená, že od nás budete dostávať e-maily týkajúce sa produktov len v prípade, že Ste potvrdili svoju e-mailovú adresu. Je to dôležitá súčasť našej ochrany údajov pre Vás, lebo tak nikto nemôže zneužiť Vašu súkromnú e-mailovú adresu, aby pomocou nej založil užívateľský profil. Na účely tohto dvojitého potvrdenia súhlasu zasielame z našej služby e-mail, v ktorom nájdete odkaz, na ktorý musíte kliknúť, aby Ste svoj profil na TheCasualLounge aktivovali. Potom sa stanete plnoprávnym členom v rámci našej služby a môžete od nás, ak si to budete priať, dostávať nižšie uvedenej e-maily týkajúce sa produktov:
 • Externý e-mailové upozornenia na produkty: TheCasualLoungezasiela každému profilu overenému dvojitým potvrdením súhlasu nižšie uvedené upozornenia, aby ste boli okamžite informovaní o tom, ak boli vo Vašom užívateľskom profile pre Vaše vyhľadávanie partnera vygenerované nejaké výsledky. Zasielame nižšie uvedené upozornenia, ktorá môžete v jednotlivých prípadoch čiastočne vypnúť:
  • Dostal / a som novú správu
  • Mám nového partnera / partnerku
  • Niekto navštívil môj profil
  • Niekto lajkoval jeden z mojich obrázkov
  • Mnou nahraný obrázok bol overený
  • Môj obrázok bol zamietnutý
  • Oznámenie o vymazanie profilu, pokiaľ nie je zakúpený VIP členstvo
  • Vymazanie profilu, pokiaľ nebolo zakúpené VIP členstvo
  • Upozornenie na uzavretie VIP členstvo

Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako prebieha naša služba, nájdete ich na našich stránkach Pomoc a Časté otázky. 

3.f. Poskytovanie údajov tretím stranám

Nepredávame žiadne osobné údaje. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám iba v prípade, že je to nevyhnutné pre realizáciu ponúkanéj služby. V nasledujúcich prípadoch poskytujeme osobné údaje iným firmám:

       -  Na účely realizácie platby: poskytovatelia platobných služieb, zúčtovacej a realizujúcej banky

       -  Na účely našich obchodných záujmov spoločnostiam činným pohľadávky

       -  Úradom, ak musíme splniť požiadavku štátneho orgánu činného v trestnom konaní

       -  Údaje môžu byť odovzdané poskytovateľom špecializovaných služieb na účely predchádzania prípadov zneužitia zákazníkmi alebo tretími stranami

       -  Externému zákazníckemu servisu

       -  Marketingovým a kooperačným partnerom

       -  E-maily sú zasielané prostredníctvom externého partnera (Mailgun). Ten dostane pre preposlanie Vášmu poskytovateľovi e-mailu text e-mailu a Vašu e-mailovú adresu. Ani e-mailová adresa, ani text nie sú v systémoch spoločnosti Mailgun ukladané trvalo. Na ukladanie dochádza len na účely spracovania správ. Texty správ sú vymazané najneskôr po 72 hodinách.  Všetky ďalšie údaje (napr. Dátum zaslania, e-mailová adresa príjemcu) sú vymazané najneskôr po 30 dňoch.

3.g. používanie cookies

TheCasualLoungepoužíva takzvané "cookies", aby sme mohli Vašu návštevu našej platformy individuálne prispôsobovať a optimalizovať. Cookie je textový súbor, ktorý je uložený buď dočasne v operačnej pamäti počítača ( "relačné cookie"), alebo na harddisku ( "trvalý cookie"). Cookies obsahujú napr. Informácie o Vašich doterajších prístupoch na príslušný server, popr. informácie o tom, aké ponuky boli doteraz vyvolané.

Nemusíte mať strach, že tieto cookies sú používané preto, aby spúšťali vo Vašom počítači programy alebo doň zaviedli vírusy. Hlavným účelom cookies je skôr pripraviť ponuku, ktorá je Vám špeciálne ušitá na mieru, a službu upraviť tak, aby pre Vás bolo jej využívanie čo najkomfortnejšie.

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, že cookies akceptujú. Ak chcete, môžete svoj prehliadač kedykoľvek nakonfigurovať tak, aby cookies odmietol alebo Vás vopred požiadal o potvrdenie. Keď cookies odmietnete, môže to mať za následok, že nie všetky naše ponuky budú u Vás fungovať bezchybne.

TheCasualLoungepoužíva nasledovné cookies:

 • Relačné cookies: TheCasualLoungepoužíva prevažne "relačné cookies", ktoré nie sú ukladané na Váš harddisk a po opustení prehliadače sú vymazané. Relačné cookies sa používajú pre autentizáciu prihlásenia a pre vyrovnanie zaťaženia systému.
 • Trvalé cookies: TheCasualLounge používa aj takzvané "trvalé cookies", aby sa uložila Vaše osobné užívateľské nastavenia. Tým je umožnená personalizácie a tiež zlepšovanie služby TheCasualLounge, Pretože tak pri budúcich návštevách nájdete svoje osobné nastavenia.

3.h. Partnerské a affiliate cookies

TheCasualLounge používa aj "partnerské cookies", respektíve "affiliate cookies". Tým sa rozumie cookies, ktoré sú nastavené na príslušnom prehliadača používateľa, keď sa používateľ zdržiava na webových stránkach našich kooperačných partnerov. Keď sa potom užívateľ na našu službu dostane cez niektorú z našich reklamných plôch týchto kooperačných partnerov, môžeme vysledovať presný zdroj tohto používateľa a príslušným spôsobom kooperačného partnera odmeniť. Tieto cookies teda slúžia iba pre vyúčtovanie voči príslušným kooperačným partnerom. Tieto cookies neobsahujú žiadne osobné údaje budúceho užívateľa TheCasualLounge.

3.i. Používanie Google Analytics

TheCasualLounge vykonáva analýzy správania členov pri využívaní služieb. Vytvárame pri nich anonymizované užívateľské profily, aby sme mohli zlepšovať naše služby pre Vás. K tomu používame Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "spoločnosť Google").

Informácie o tom, ako využívate tieto webové stránky, vygenerované súborom cookie sú posielané na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. Spoločnosť Google bude tieto informácie spracovávať, aby vyhodnotila, ako používate webové stránky, aby vyhotovila správy o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľa webových stránok a aby poskytovala ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a používaním internetu. Správy vypracované spoločnosťou Google obsahujú okrem iného demografické znaky a záujmy, ktoré sú zhromažďované na základe Vašich interakcií s reklamami a Vašich návštev na webových stránkach zadávateľov reklám. Spoločnosť Google bude zhromaždené informácie prípadne odovzdávať tretím stranám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak tieto tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštaláciu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača. Upozorňujeme Vás však na to, že je v tomto prípade možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Môžete tiež namietať proti zaznamenávaniu a analýze toho, ako používate služby, vykonávaným spoločnosťou Google. Pre tento účel prosím použite doplnok prehliadača pre deaktiváciu Google Universal Analytics. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v podmienkach užívania  a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

3.j. Používanie reklamy na základe záujmov užívateľa

TheCasualLounge Vám predkladá reklamu prispôsobenú Vašim záujmom. Informácie, ktoré sú pre vás dôležité, sú vytvárané na základe pseudonymných a anonymných údajov, ktoré sú zhromažďované tak, že kliknete na reklamu alebo sa pohybujete na webových stránkach reklamných partnerov. na TheCasualLounge sú na tento účel využívané ponuky Google DoubleClick.

Remarketingové technológie Google DoubleClick je ponuka spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "spoločnosť Google"). Na základe tejto technológie sú užívatelia, ktorí už navštívili webové stránkyTheCasualLoungea prejavili o ponuku záujem, znovu oslovovaní cielenou reklamou na stránkach partnerskej siete Google. K zobrazenie reklamy dochádza na základe používanie cookies. Ak si neželáte dostávať reklamu od spoločnosti Google založenú na Vašich záujmoch, môžete používanie cookies zo strany spoločnosti Google pre tieto účely deaktivovať tým, že nakonfigurujete deaktivačne nastavenia alebo nainštalujete doplnok prehliadača, ktorý tam nájdete. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google.

3.k. Google "+1"

TheCasualLounge používa tlačidlo "+1" sociálnej siete Google Plus, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len "spoločnosť Google"). Tlačidlo spoznáte podľa symbolu "+1" na bielom alebo farebnom pozadí.

Ak používateľ tlačidlo "+1" stlačí, vytvorí prehliadač užívateľa priame pripojenie k serverom spoločnosti Google. Obsah tlačidla "+1" prenáša spoločnosť Google priamo do prehliadača používateľa, ktorý ho začlení do webových stránok. TheCasualLounge nemá žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google tlačidlom zhromažďuje.

Účel a rozsah zhromažďovaných údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Google a tiež práva a možnosti nastavenia užívateľom pre ochranu súkromia sú uvedené v oznámení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov k tlačidlu "+1":

https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Ak je používateľ členom Google Plus a chce zabrániť sledovanie svojich údajov, musí sa pred návštevou služieb TheCasualLounge z Google Plus odhlásiť.

3.l. Google AdSense 

TheCasualLounge používa Google AdSense, službu spoločnosti Google Inc. (Ďalej len "spoločnosť Google") pre začlenenie reklám. Pre túto službu pre začleňovanie reklám používa Google AdSense takzvané "cookies". To sú textové súbory, ktoré sú ukladané v počítači užívateľa a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Okrem toho používa Google AdSense takzvané webové signály (beacon). Jedná sa o neviditeľné grafiky. Na základe webových signálov môžu byť vyhodnocované informácie, ako sú aktivity návštevníkov na webových stránkach. Prostredníctvom cookies a webových signálov sú vygenerované údaje o používaní webových stránok TheCasualLounge. Tieto údaje sú osobné, pretože je ukladaná tiež IP adresa. Spoločnosť Google zhromažďuje tieto osobné údaje a odovzdáva ich prípadne svojim reklamným zmluvným partnerom. Údaje sú zhromažďované, ukladané a odovzdávané na účely reklamy. Ak chce používateľ zhromažďovanie svojich osobných údajov zabrániť, môže zabrániť inštalácii súborov cookie, popr. webových signálov príslušným nastavením svojho prehliadača. V tomto prípade by sa mohlo stať, že nebude možné využívať všetky funkcie našich webových stránok TheCasualLounge.

3.m. Facebook pixel

TheCasualLounge používa integrované remarketingové značky (tzv. "" Facebook pixel ") sociálnej siete Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA (ďalej len" spoločnosť Facebook "). Keď navštívite naše webové stránky, dôjde prostredníctvom remarketingových značiek na nadviazanie spojenia medzi Vaším prehliadačom a serverom spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook tak získa informáciu, že boli Vašej IP adresou vyvolané naše webové stránky. Spoločnosť Facebook používa tieto informácie, aby nám poskytla štatistické a anonymné údaje o všeobecnom využívaní našich webových stránok a tiež o účinnosti našich reklám na Facebooku. Ak Ste členom siete Facebook a povolili ste to spoločnosti Facebook prostredníctvom nastavenia súkromia na svojom účte, bude spoločnosť Facebook informácie zaznamenané o Vašej návšteve u nás navyše prepájať s Vašim účtom člena a využívať ich na cielené umiestňovanie reklám spoločnosti Facebook. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook. na nastavenia súkromia svojho profilu na Facebooku sa môžete kedykoľvek pozrieť a môžete ho zmeniť.

3.n. Overovanie osobných údajov

Rôznymi automatizovanými nástrojmi pre monitorovanie a tiež na základe nášho zákazníckeho servisu analyzujeme aktivity na našej platforme a overujeme hodnovernosť údajov v profile a základných údajov, aby sme Vás chránili pred osobami, ktoré chcú zneužiť našej službu. Môžeme tak identifikovať určité reťazce znakov alebo prihlásenie niektorých členov, ktoré / á pochádzajú z počítačového programu a nesúvisí teda možná s reálnymi osobami. Tieto informácie používame na to, aby sme tieto podvodné profily zablokovali.

Ak by tieto overenia preukázala, že existuje podozrenie zo zneužitia služby TheCasualLounge, sú právne dôsledky pre členstvo uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach. V prípade podozrivých správ môže TheCasualLounge navyše zabrániť prijímanie a doručovanie prichádzajúcich, respektíve odchádzajúcich správ, keď je na základe postupu preskúmania vysoká pravdepodobnosť, že sa v prípade príslušné správy jedná o nezákonnú správu, popr. správu, ktorá tvorí porušenie všeobecné obchodné podmienky. Nie je pritom zasielané oznámenia o zamietnutých, popr. nedoručených správach.

 

4. Súhlas a právo na odvolanie

Ak používame údaje na účely, na ktoré je podľa právnych predpisov vyžaduje Váš súhlas, vždy Vás požiadame o Váš výslovný súhlas a Vaše povolenie zaznamenávame. Svoj udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo podať námietku proti budúcemu použitiu Vašich údajov. Pre odvolanie súhlasu alebo pre vznesenie námietky postačí, keď nám pošlete jednoduchú správu. K jej zaslanie môžete využiť nasledujúce kontaktné údaje:

iMedia888 GmbH, Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim

alebo nám napísať e-mail na adresu:  [email protected]

 

5. Vaše právo na prístup k osobným údajom, ich opravu a vymazanie

Máte kedykoľvek právo získať prístup k osobným údajom uloženým k Vašej osobe a k nastaveniam svojho užívateľského konta a nechať ich opraviť alebo vymazať.

Upozorňujeme na to, že Vaše právo na vymazanie údajov môže byť obmedzené povinnosťami ich uchovávať, ktoré musíme zo zákona dodržiavať. Okrem toho môžu na základe zákona údaje získavať alebo vyžadovať informácie súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné zákonom určené orgány.

V prípade požiadaviek na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie sa prosím obracajte s uvedením svojho mena, svojej e-mailovej adresy, popr. svojho užívateľského mena na nižšie uvedenú adresu:

iMedia888 GmbH, Max-Planck-Strasse 4, 85609 Aschheim

alebo nám napíšte e-mail na adresu: [email protected]

 

Chceme Vás upozorniť na to, že na mnoho svojich vlastných údajov sa môžete samozrejme tiež sami pozrieť priamo a pohodlne vo svojom užívateľskom účte, kde je tiež môžete zmeniť alebo vymazať.